W dniu 25 maja br. Rada Miejska Dzierżoniowa podjęła uchwałę w sprawie utworzenia spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów pod firmą „Energia Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. W ślad za tym został zawarty akt założycielski spółki, odbyło się posiedzenie organów, został przygotowany wniosek o rejestrację Spółki do sądu rejestrowego i rozpoczęła ona działalność w organizacji. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o utworzeniu Spółki: „Spółka będzie realizowała zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem będzie bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w energię elektryczną i cieplną”

Powrót

Historia