Powrót

Energia Komunalna Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką kapitałową Gminy Miejskiej Dzierżoniów, z kapitałem zakładowym 500.000 zł. Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Burmistrz Dzierżoniowa

 

             Dariusz Kucharski

 

Po wprowadzeniu zmian do Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka formalnie powiększy się o dodatkowych trzech udziałowców.

Zgromadzenie Wspólników