Powrót

Zgromadzenie Wspólników

Energia Komunalna Sp. z o.o. jest spółką kapitałową w skład której wchodzą Gmina Pieszyce, Gmina Bielawa, Gmina Dzierżoniów oraz Gmina Miejska Dzierżoniów, z kapitałem zakładowym 3.173.000,00 zł. Zgromadzenie Wspólników reprezentują:

Burmistrz Pieszyc - Dorota Konieczna- Enözel,

Burmistrz Bielawy - Andrzej Hordyj,

Wójt Gminy Dzierżoniów - Marek Chmielewski,

Burmistrz Dzierżoniowa - Dariusz Kucharski,

Wójt Gminy Łagiewniki - Jarosław Tyniec,

Burmistrz Piławy Górnej - Krzysztof Chudyk.