28 września 2021

 

 

Spółka Energia Komunalna pozyskała 7 mln. zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na budowę 125 instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej sześciu gmin powiatu dzierżoniowskiego. Inwestycja o wartości ponad 11 mln zł to prawie 3 MW mocy elektrycznej na dachach lub terenach szkół, przedszkoli, instytucji gminnych i urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych. Szacuje się, że przy dzisiejszych cenach energii elektrycznej oszczędności jakie łącznie osiągną: Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Bielawa, Gmina Pieszyce, Gmina Dzierżoniów, Gmina Łagiewniki, Gmina Piława Górna, Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z Dzierżoniowa oraz Zakład Usług Komunalnych z Łagiewnik przekroczą rocznie kwotę 700 tys. zł. Przy mających nastąpić w naszym kraju wzrostach cen energii, ta oszczędność może być znacznie wyższa. Inwestycja spowoduje ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery na poziomie 2000 ton rocznie. W ten sposób i nasze gminy będą miały swój udział w realizacji krajowej i europejskiej polityki klimatycznej, zmierzającej do powstrzymania ocieplenia klimatu. Instalacja ok. 8.000 paneli fotowoltaicznych rozpocznie się w pierwszym kwartale przyszłego roku i potrwa 12 miesięcy.

 

7 mln. zł z Unii Europejskiej na odnawialne źródła energii