Przetargi

W realizacji swoich zadań Spółka współpracuje z samorządami lokalnymi: jedynym udziałowcem - Gminą Miejską Dzierżoniów oraz innymi partnerami - potencjalnymi udziałowcami na obszarze działania Dzierżoniowskiego Klastra Energii w tym także z Wodociągami i Kanalizacją Sp z o.o.

Obszarem działalności Spółki jest szeroko rozumiana aktywność na polu energetyki, w szczególności w kierunku propagowania i realizowania przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów i pyłów do atmosfery.

Energia Komunalna Sp. z o.o. działa w oparciu o art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnymart. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

Dzierżoniowski

Klaster Energii

Zakład Usług Komunalnych

Sp. z o.o. w Łagiewnikach

Wodociągi i Kanalizacja

Sp. z o.o.

Powiat

Dzierżoniowski

Łagiewniki

Piława Górna

Gmina Dzierżoniów

Pieszyce

Bielawa

Dzierżoniów

Partnerzy

Przedsięwzięcia

Spółka

Wstępne Konsultacje Rynkowe

RPO 3.1.A

Zgromadzenie

Wspólników

Rada Nadzorcza

Historia

Zadania

Zarząd