(pdf, 156 kB)

Protokół końcowy ze Wstępnych Konsultacji Rynkowych

(pdf, 328 kB)

Odpowiedzi Uczestników

(docx, 70 kB)

(pdf, 228 kB)

(zip, 15 027 kB)

Przykładowy PFU i przykładowe symulacje

(pdf, 286 kB)

Pytania w ramach Wstępnych Konsultacji Rynkowych

(pdf, 211 kB)

Pismo w sprawie zakwalifikowania się do Konsultacji

(pdf, 217 kB)

Odpowiedź na pytania z dnia 6.04.2021 r.

(pdf, 208 kB)

Odpowiedź na pytanie z dnia 1.04.2021 r.

(pdf, 192 kB)

(pdf, 246 kB)

Załącznik nr 3 - Ogólny Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Zgłoszenie do udziału we Wstępnych Konsultacji Rynkowych

Załącznik nr 1 - Regulamin przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych

poprzedzające ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru wykonawcy na realizację Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”

WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE

Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych