Przetargi

Energia Komunalna Sp. z o.o.

Pobudzamy energię komunalną

 

 

 

 

 

"Tak w Polsce jak i w Unii Europejskiej, również na skutek globalnych procesów klimatycznych, zachodzą gruntowne zmiany wskazujące na jednoznaczny trend w kierunku decentralizacji sektora energetycznego. Przygotowanie się do tych zmian jest wyzwaniem dla samorządów lokalnych, którym dla konkretnych efektów, zarówno ekologicznych jak i finansowych, warto sprostać"