7. „Zakup energii elektrycznej na rok 2024 dla obiektów użyteczności publicznej, oświetlenia ulicznego oraz innych obiektów i urządzeń wraz                               z usługą bilansowania handlowego energii z instalacji OZE.”.

EK-ZP1/8/23

 6. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego dla Dzierżoniowskiej Grupy Zakupowej”.

EK-ZP2/1/23

 5. „Usługa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla Dzierżoniowskiej Grupy Zakupowej”.

EK-ZP1/1/23

LISTA PRZETARGÓW


 4. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego, na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

EK-ZP1/8/22

3. Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”.

EK-ZP1/5/22

2. Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”.

EK-ZP1/3/22

1. Wybór wykonawcy na realizację Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pt. „Budowa instalacji     fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”. 

EK-RPO1/12/21