(exl, 246 kB)

(docx, 47 kB)

(pdf, 3728 kB)

(pdf, 105 kB)

Załącznik nr 3 do Zaproszenia - pełnomocnictwa

PRZETARG

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - wykaz PPE

Zaproszenie do negocjacji

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego dla Dzierżoniowskiej Grupy Zakupowej”.

 

Oferty można składać poprzez platformę pod adresem:

 https://energia-komunalna.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet