08 lipca 2021
Dnia 8 lipca 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Partnerów Dzierżoniowskiego Klastra Energii. Poświęcone ono zostało w szczególności przyjęciu nowych uczestników: Libra Sp. z o.o., SELENA LABS Sp. z o.o.,
08 czerwca 2021
Dnia 08.06.2021 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej dokonał wpisu nowych udziałowców do Krajowego Rejestru  Sądowego. Tym samym w skład Zgromadzenia Wspólników wchodzą : Gmina Pieszyce, Gmina Bielawa, Gmina Dzierżoniów oraz
29 marca 2021
Energia Komunalna Sp. z o.o. ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe poprzedzające ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru wykonawcy na realizację Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego