17 grudnia 2021
  17 grudnia 2021 r. spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych
16 listopada 2021
  16 listopada 2021 r. Burmistrz Piławy Górnej – Krzysztof Chudyk oraz Wójt Gminy Łagiewniki – Jarosław Tyniec, w obecności dotychczasowych udziałowców, złożyli notarialne oświadczenia o objęciu udziałów. Tym samym kapitał
06 października 2021
  6 października br. w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników. Spotkanie zostało poświęcone dofinansowaniu jakie udało się zdobyć z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na budowę