21 lipca 2023

 

 


 

 

 

 

21 lipca 2023 r. zawarto Porozumienie w sprawie utworzenia Grupy Zakupowej celem wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na 2024 rok. Porozumienie sygnowali przedstawiciele:

 1. Gminy Miejskiej Dzierżoniów,
 2. Gminy Bielawa,
 3. Gminy Pieszyce,
 4. Gminy Dzierżoniów,
 5. Gminy Łagiewniki,
 6. Gminy Piława Górna,
 7. Gminy Miasto Świdnica,
 8. Powiatu Dzierżoniowskiego,
 9. Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie,
 10. NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie,
 11. Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie,
 12. Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Łagiewnikach,
 13. Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie,
 14. Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego „Świdnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy,
 15. Fundacji „Naszej Szkole” z siedzibą w Świdnicy.

Porozumienie dotyczy zakupu energii elektrycznej w 2024 r. dla tych podmiotów i ich jednostek podległych (oświetlenie uliczne, szkoły, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki sportu, ośrodki kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, stacje ładowania pojazdów, itp.). Sprzedaż energii będzie prowadzona w modelu rynkowym (spotowym), w ramach Rynku Dnia Następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii – nowatorskiego modelu, rzadko stosowanego do tej pory przez samorządy. Jednak już pierwsze miesiące roku 2023 pokazały, że podmioty które taką metodę zakupu zastosowały osiągnęły na rynku wysokość cen – poniżej górnego pułapu określonego w „Ustawie o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku”. Wolumen energii zakupionej w 2024 przez Grupę Zakupową będzie się kształtował na poziomie ponad 15.000 MWh (megawatogodzin), nie licząc 3.000 MWh, które wyprodukują instalacje fotowoltaiczne.

Zawarciem Porozumienia w sprawie utworzenia Grupy Zakupowej celem wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na 2024 rok