Informacja o wyborze oferty

(docx, 25,9 kB)

(docx, 21,7 kB)

(docx, 35,9 kB)

(pdf, 88 kB)

(pdf, 122 kB)

(pdf, 245 kB)

(pdf, 35,7 kB)

Załącznik 6 do SWZ

(pdf, 296 kB)

(docx, 29,4 kB)

(docx, 36,3 kB)

(docx, 33,2 kB)

Załącznik 5 do SWZ

Załącznik 4 do SWZ

Załącznik 3 do SWZ

Załącznik 2 do SWZ

Załącznik 1 do SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik 7 do SWZ (Umowa z Wykonawcą)

(pdf, 35,7 kB)

(pdf, 100 kB)

Specyfikacja Warunków Zamówienia Nadzór Inwestorski

PRZETARG

Ogłoszenie 2022_BZP 00179479_01 (1)

Ogłoszenie 2022_BZP 00179490_01 (1)

Ogłoszenie 2022_BZP 00179310_01 (2)

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”.

 

Oferty można składać poprzez platformę pod adresem:

 https://energia-komunalna.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet