(docx, 24 kB)

(docx, 41 kB)

(docx, 569 kB)

(docx, 24 kB)

(docx, 24 kB)

(docx, 22 kB)

(docx, 24 kB)

(exl, 15 kB)

Załącznik nr 2  do SWZ (Formularz cenowy)

Załącznik nr 3a do SWZ (Oświadczenie przesłanki wykluczenia Wykonawcy)

Załącznik nr 3b do SWZ (Oświadczenie przesłanki wykluczenia podmiotu udostępniającego)

 

(pdf, 203 kB)

(pdf, 456 kB)

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi 1

Informacja o wynikach

Załącznik nr 9 do SWZ (Wykaz dostaw)

Załącznik nr 8 do SWZ (Oświadczenie z art. 117 ust. 4 PZP)

Załącznik nr 7 do SWZ (Projekt umowy)

Załącznik nr 6 do SWZ (Zobowiązanie do oddania zasobów)

Załącznik nr 5 do SWZ (Oświadczenie o aktualności informacji)

Załącznik nr 4 do SWZ (Oświadczenie art. 108 ust. 1 PZP).

(pdf, 545 kB)

Specyfikacja Warunków Zamówienia

(exl, 338 kB)

(docx, 28 kB)

(docx, 42 kB)

(pdf, 171 kB)

(pdf, 159 kB)

Zał. 1 do OPZ (Zestawienie zbiorcze PPE)

Załącznik nr 1 do SWZ (OPZ)

PRZETARG

Formularz Ofertowy

(pdf, 204kB)

Ogłoszenie o zamówieniu

„Zakup energii elektrycznej na rok 2024 dla obiektów użyteczności publicznej, oświetlenia ulicznego oraz innych obiektów i urządzeń wraz z usługą bilansowania handlowego energii z instalacji OZE.”.

 

Oferty można składać poprzez platformę pod adresem:

 https://energia-komunalna.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/122828