(pdf, 295 kB)

(docx, 197 kB)

(docx, 205 kB)

(docx, 652 kB)

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

Załącznik 11 do SWZ (Umowa z Wykonawcą)

(zip, 229 kB)

(pdf, 98,9 kB)

Załączniki 1 -10 do SWZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia Nadzór Inwestorski

PRZETARG

Ogłoszenie 2022_BZP 00091655_01

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”.

 

Oferty można składać poprzez platformę pod adresem:

 https://energia-komunalna.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet