Informacja o wynikach - unieważnienie

Informacja o wynikach

(docx, 188 kB)

(exl, 307 kB)

(docx, 59 kB)

(docx, 79 kB)

(exl, 15 kB)

Odpowiedzi 2 (EK-ZP1/8/22/2)

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi 1 (EK-ZP1/8/22/1)

Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy_v3

Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ_v3

Załącznik nr 2b do SWZ - Formularz cenowy

(pdf, 860 kB)

(pdf, 96 kB)

(pdf, 199 kB)

(pdf, 124 kB)

(pdf, 308 kB)

(pdf, 345 kB)

(pdf, 1636 kB)

Załączniki w wersji edytowalnej do SWZ Dzierżoniów v3

PRZETARG

Załącznik nr 1 do OPZ - Zestawienie zbiorcze PPE oraz danych odbiorców_v2

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie zakupu energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego,

na okres

od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Oferty można składać poprzez platformę pod adresem:

 https://energia-komunalna.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet