Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie zakupu energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego,

na okres

od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Oferty można składać poprzez platformę pod adresem:

 https://energia-komunalna.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

 

 

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do OPZ - Zestawienie zbiorcze PPE oraz danych odbiorców_v2

PRZETARG

Załączniki w wersji edytowalnej do SWZ Dzierżoniów v3

(pdf, 1636 kB)

(pdf, 345 kB)

(pdf, 308 kB)

(pdf, 124 kB)

(pdf, 199 kB)

(pdf, 96 kB)

(pdf, 860 kB)

Załącznik nr 2b do SWZ - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ_v3

Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy_v3

Odpowiedzi 1 (EK-ZP1/8/22/1)

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi 2 (EK-ZP1/8/22/2)

(exl, 15 kB)

(docx, 79 kB)

(docx, 59 kB)

(exl, 307 kB)

(docx, 188 kB)

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach - unieważnienie