(pdf, 285 kB)

(pdf, 230 kB)

Odpowiedzi 13 (EK-RPO1/12/21/16)

(pdf, 230 kB)

(pdf, 238 kB)

(docx, 689 kB)

(pdf, 302 kB)

docx, 688 kB)

docx, 41,5 kB)

docx, 689 kB)

(pdf, 321 kB)

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert

(pdf, 69,9 kB)

(pdf, 224 kB)

(pdf, 345 kB)

(pdf, 225 kB)

(pdf, 327 kB)

(pdf, 303 kB)

(pdf, 300 kB)

(pdf, 56 kB)

Korekty do odpowiedzi 3

Zmiany SWZ (3)

Zmiany SWZ (4)

Ogłoszenie o przetargu po zmianach 23.02.2022 r.

Załącznik nr 11 do SWZ - po zmianach z 23.02.2022 r.

Załącznik 1 do SWZ po zmianach   z 23.02.2022 r.

Załącznik 8 do SWZ (Umowa z Wykonawcą)   po zmianach z dnia 23.02.2022 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianach z dnia 23.02.2022 r.

Załącznik 8 do SWZ (Umowa z Wykonawcą)   po zmianach z dnia 17.02.2022 r.

Zmiany SWZ (2)

Załącznik 9 do SWZ po zmianach z   16.02.2022 r.

Załącznik 8 do SWZ (Umowa z Wykonawcą)   po zmianach z dnia 16.02.2022 r.

Zmiany SWZ (1)

Specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianach z dnia 16.02.2022 r.

(pdf, 231 kB)

(pdf, 251 kB)

(pdf, 223 kB)

(pdf, 251 kB)

Odpowiedzi 9 (EK-RPO1/12/21/9)

Odpowiedzi 12 (EK-RPO1/12/21/13)

Odpowiedzi 11 (EK-RPO1/12/21/12)

Odpowiedzi 8 (EK-RPO1/12/21/8)

Odpowiedzi 7 (EK-RPO1/12/21/7)

(pdf, 276 kB)

(pdf, 301 kB)

Odpowiedzi 6 (EK-RPO1/12/21/6)

Odpowiedzi 5 (EK-RPO1/12/21/5)

(zip, 416 kB)

(zip, 2,8 MB)

(zip, 2 036 kB)

(pdf, 57 kB)

(pdf, 289 kB)

Odpowiedzi 4 (EK-RPO1/12/21/4)

Odpowiedzi 3 (EK-RPO01/12/21/3)

Korekty do odpowiedzi 1

Odpowiedzi 2 (EK-RPO1/12/21/2)

(pdf, 296 kB)

Odpowiedzi 1 (EK-RPO1/12/21/1)

(zip, 15 027 kB)

(zip, 2 872 kB)

(zip, 12 820 kB)

Załącznik 12 do SWZ

Załącznik 11 do SWZ

Załącznik 10 do SWZ

(docx, 22 kB)

Załącznik 4 do SWZ

(pdf, 328 kB)

Załącznik 9 do SWZ

(docx, 682 kB)

Załącznik 8 do SWZ

(docx, 38 kB)

(pdf, 304 kB)

(docx, 29 kB)

Załącznik 7 do SWZ

(docx, 27 kB)

Załącznik 6 do SWZ

(docx, 27 kB)

Załącznik 5 do SWZ

(docx, 23 kB)

Załącznik 3 do SWZ

(docx, 23 kB)

(pdf, 107 kB)

Załącznik 2 do SWZ  

Załącznik 1 do SWZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia

PRZETARG

Ogłoszenie o przetargu

Odpowiedzi 10 (EK-RPO1/12/21/10)

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru wykonawcy na realizację Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji     Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych     Sp. z o.o. w Łagiewnikach”. 

 

Oferty można składać poprzez platformę pod adresem:

 https://energia-komunalna.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet