08 czerwca 2021

 

 

Dnia 08.06.2021 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej dokonał wpisu nowych udziałowców do Krajowego Rejestru  Sądowego.

Tym samym w skład Zgromadzenia Wspólników wchodzą : Gmina Pieszyce, Gmina Bielawa, Gmina Dzierżoniów oraz Gmina Miejska Dzierżoniów, z kapitałem zakładowym 1.999.000 zł.

Zgromadzenie Wspólników reprezentują:

Burmistrz Pieszyc - Dorota Konieczna- Enözel,

Burmistrz Bielawy - Andrzej Hordyj,

Wójt Gminy Dzierżoniów - Marek Chmielewski,

Burmistrz Dzierżoniowa - Dariusz Kucharski.

Nowi udziałowcy