16 listopada 2021

 

 

 

 

16 listopada 2021 r. Burmistrz Piławy Górnej – Krzysztof Chudyk oraz Wójt Gminy Łagiewniki – Jarosław Tyniec, w obecności dotychczasowych udziałowców, złożyli notarialne oświadczenia o objęciu udziałów. Tym samym kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z dotychczasowej kwoty 1.999.000 zł do wysokości 3.173.000 zł.

Podpisanie aktu notarialnego o przystąpieniu do Spółki i  objęciu udziałów przez Gminę Piława Górna oraz  Gminę Łagiewniki