17 grudnia 2021

 

 

 

 

 

 

17 grudnia 2021 r. spółka podpisała umowę o dofinansowanie projektu "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach" .

Podpisanie umowy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego