16 września 2020

 

 

Dnia 16 września odbyło się posiedzenie Rady Partnerów Dzierżoniowskiego Klastra Energii. Poświęcone zostało przyjęciu spółki Energia Komunalna jako członka DKE, ustanowienia jej Liderem Klastra oraz umocowania do występowania w imieniu Klastra w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 3.1.A. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie. Tym samym Energia Komunalna uzyskała od klastrowiczów zielone światło do sięgnięcia po środki w wysokości 7.000.000 zł na budowę na terenie powiatu prawie 150 instalacji fotowoltaicznych.

Posiedzenie Rady Partnerów Dzierżoniowskiego Klastra Energii