Posiedzenie Rady Partnerów Dzierżoniowskiego Klastra Energii

 

 

Dnia 16 września odbyło się posiedzenie Rady Partnerów Dzierżoniowskiego Klastra Energii. Poświęcone zostało przyjęciu spółki Energia Komunalna jako członka DKE, ustanowienia jej Liderem Klastra oraz umocowania do występowania w imieniu Klastra w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 3.1.A. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach”. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie. Tym samym Energia Komunalna uzyskała od klastrowiczów zielone światło do sięgnięcia po środki w wysokości 7.000.000 zł na budowę na terenie powiatu prawie 150 instalacji fotowoltaicznych.

16 września 2020