08 lipca 2021

 

 

 

Dnia 8 lipca 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Partnerów Dzierżoniowskiego Klastra Energii. Poświęcone ono zostało w szczególności przyjęciu nowych uczestników:

  • Libra Sp. z o.o.,

  • SELENA LABS Sp. z o.o.,

  • ORION PU Sp. z o.o.

Zostały również poruszone inne istotne kwestie, w tym przedstawiciel Lidera Klastra Spółki Energia Komunalna Sp. z o.o. — Pan Tomasz Smolarz udzielił informacji odnośnie prac nad oceną wniosku o dofinansowanie Projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Łagiewnikach” jak również zdano relację ze stanu prac nad implementacją Dyrektywy RED II do polskiego porządku prawnego. Podczas tego spotkanie Pan Daniel Raczkiewicz - ekspert rynku energii, odpowiedzialny za budowanie strategii energetycznych, przedstawił projekt bilansowania  energii oraz  rozwoju DKE.

 

Posiedzenie Rady Partnerów Dzierżoniowskiego Klastra Energii - przystąpienie nowych uczestników