23 czerwca 2020

W wyniku konkursu zorganizowanego przez Radę Nadzorczą na prezesa Zarządu powołany został Tomasz Smolarz. Umową o zarządzanie podpisaną przez przewodniczącego Rady Nadzorczej - Jarosława Podwińskiego oraz prezesa wymieniono się w siedzibie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

Powołanie Zarządu Spółki