30 września 2020

 

 

Dnia 30.09.2020 r. Rada Miejska Bielawy podjęła uchwałę o przystąpieniu do spółki Energia Komunalna Sp. z o.o. Zgodnie z podjętą uchwałą z budżetu Gminy Bielawa zostanie  wydatkowana kwota  450 000 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Energia Komunalna sp. z o.o. Wcześniej takie uchwały podjęły również samorządy Gminy Dzierżoniów (z kwotą 137 000 zł) i Pieszyc (z kwotą 142 000 zł). Ma to istotne znaczenie dla spełnienia oczekiwań Dzierżoniowa, ościennych  samorządów i Dzierżoniowskiego Klastra Energii, realizując wyzwania stawiane nam wszystkim przez programy krajowe oraz polityki europejskie związane z szeroko rozumianą ochroną klimatu.

Tym samym 24 listopada br. odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników sankcjonujące udział w Spółce Gminy Dzierżoniów, Bielawy i Pieszyc.

Przystąpienie nowych udziałowców do spółki