Rada Nadzorcza

Powrót

W skład Rady Nadzorczej, powołanej przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 26 maja 2020 r. wchodzą:

 

Krzysztof Galiak - Przewodniczący

Ryszard Brzeski - Członek

Andrzej Bronowicki - Członek