27 sierpnia 2020

 

 

W czwartek 27 sierpnia 2020 r. w sali narad Urzędu Miejskiego odbyła się XX sesja Rady Miejskiej Piławy Górnej, podczas której głos zabrał Prezes Zarządu spółki Energia Komunalna Spółka z o.o. Tomasz Smolarz.

W trakcie swojego wystąpienia Prezes Zarządu spółki Energia Komunalna Spółka z o.o. Tomasz Smolarz przedstawił główne cele przyświecające działalności nowo powstałej jednostki.

W swojej wypowiedzi Prezes Tomasz Smolarz zwrócił szczególną uwagę na fakt, iż polityka energetyczna w najbliższych czasach zmierzać będzie w kierunku odnawialnych źródeł energii i zbliżenia produkcji energii do jego odbiorcy. Pamiętać należy, że ok. 50% kosztów energii stanowi przesył, a więc produkowanie jej dla odbiorcy w miejscu, w którym jest konsumowana zdaje się być jak najbardziej zasadne. Również istotna staje się kwestia ochrony powietrza, która powoduje, że energetyka odnawialna będzie się bardzo szybko rozwijać.

W powiecie dzierżoniowskim podjęto działania, żeby zmienić sposób podejście do energetyki na terenie gmin powiatu. Dlatego też dnia 25 maja 2020 r. powołana została spółka Energia Komunalna Spółka z o.o, która ma charakter samorządowy. W spółce zapowiedziały swój udział Gmina Bielawa, Gmina Pieszyce i Gmina Dzierżoniów. W dalszej części swojej wypowiedzi Prezes Tomasz Smolarz przedstawił walory jakie mogą pozyskać nowo przystępujące gminy: realne oszczędności w wydatkach gmin, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie wzrostu kosztów energii, a także obniżenie poziomu emisji CO2 do atmosfery oraz ograniczenie tzw. „niskiej emisji”. To wszystko zmierzać będzie do podniesienia komfortu życia mieszkańców, zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności.

Burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu dzierżoniowskiego oraz WiK Dzierżoniów, ZUK Łagiewniki i Energii Komunalnej dnia 13.08.2020 r. podpisali list intencyjny, który mówi o przystąpieniu do spółki min. Gminy Piława Górna, z kapitałem pokrywającym udział własny w projekcie, którego spółka będzie beneficjentem. Inwestycja ma polegać na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Przewidziana jest na lata 2021-2022 z rozliczeniem w 2023 roku. Ewentualne przystąpienie Gminy Piława Górna do spółki przyniesie realne oszczędności w generowanych dotąd kosztach zużycia energii w jednostkach podległych miastu a tym samym w wydatkach gminy.

Obecni na sesji uczestnicy z akceptacją odnieśli się do prezentowanych przez Prezesa Spółki zamierzeń.

 

 

Sesja Rady Miejskiej w Piławie Górnej