31 lipca 2020

Po ponad miesięcznym oczekiwaniu, dziś Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej zarejestrował ENERGIĘ KOMUNALNĄ Sp. z o.o. pod numerem KRS 0000852411. Nadano nam również numer REGON 386655147 oraz NIP 8822135641.

 

Spółka zarejestrowana!