Od wielu lat zajmuje mnie problematyka energetyczna. W ostatnim czasie powstanie nowych trendów w energetyce, związanych z odnawialnymi źródłami energii, stało się dla mnie z jednej strony inspiracją do nowego wyzwania, z drugiej zaś wypełnieniem dążeń do poszukiwania sposobów na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Obecna sytuacja światowej pandemii pozwala wszystkim zwrócić uwagę na zagrożenia dla ludzkości, których nie byliśmy w stanie przewidzieć. Katastroficzne skutki ocieplenia klimatu można przewidzieć i im przeciwdziałać. Czuję również głębokie uzasadnienie dbałości o zmniejszenie wzrostu opłat za energię, które stanowią istotny udział w wydatkach gmin powiatu dzierżoniowskiego, będących uczestnikami Dzierżoniowskiego Klastra Energii.

Podczas mojej dotychczasowej kariery zawodowej miałem możliwość nabycia bogatego doświadczenia i wiedzy w wielu dziedzinach związanych z gospodarką, administracją i finansami, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Jako wiceprezes dużej prężnej spółdzielni mieszkaniowej zajmowałem się zarządzaniem prawie pięciotysięcznym zasobem mieszkaniowym i nieruchomościami ale również majątkiem ciepłowniczym. Doprowadziłem do zakupu oraz modernizacji ciepłowni miejskiej podającej ciepło dla 15.000 mieszkańców. Prowadziłem procesy inwestycyjne związane z budową obiektów mieszkalnych.

Zarząd Spółki

Powrót

W dniu 23 czerwca Rada Nadzorcza, w wyniku rozstrzygniętego konkursu, podjęła uchwałę o powołaniu Prezesa Zarządu spółki Energia Komunalna Sp. z o.o. w organizacji. Został nim


             Tomasz Smolarz


Będąc wiceburmistrzem, obok zarządzania sferą techniczną funkcjonowania miasta, nadzorowałem działalność kilku spółek miejskich i prowadziłem ich restrukturyzacje. Prowadziłem szereg inwestycji miejskich zarówno kubaturowych jak i liniowych. Opracowałem program komercjalizacji Zarządu Budynków Mieszkalnych, przekształcając go z zakładu budżetowego w spółkę.

Jako parlamentarzysta i członek wielu komisji sejmowych dogłębnie poznałem mechanizmy, procesy stanowienia prawa oraz przepisy z szeregu dziedzin, w tym infrastruktury, finansów publicznych i gospodarki. Uczestniczyłem również w Parlamentarnym Zespole ds. Energetyki. Będąc wojewodą dolnośląskim kierowałem wieloma sprawami związanymi z reprezentacją rządu na terenie województwa w całej sferze gospodarki narodowej. Zachowałem poprawne relacje z przedstawicielami samorządów województwa dolnośląskiego, powiatu dzierżoniowskiego oraz ze związkami pracodawców a także przetarte ścieżki w instytucjach państwowych i samorządowych.

Kierując Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego, obok zasadniczych kwestii związanych z obsługą projektów unijnych, skutecznie poszukiwałem nowych aktywności spółki i partnerów do realizacji wspólnych działań. Zapewniłem w ten sposób ciągłość działalności Agencji na najbliższe lata.

Ostatnio, będąc dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego uruchomiłem dwa oddziały Ośrodka w Oleśnicy i Oławie a obok tego utrwaliłem swój szacunek dla użytkowników dróg.

Prezes Zarządu o sobie...