24 czerwca 2020

Na zaproszenie prezesa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odbyło się w siedzibie WiK spotkanie z przedstawicielami gmin powiatu dzierżoniowskiego w sprawie przygotowywanych Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla zadania pod roboczą nazwą "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych oraz obiektach WiK".

Spotkanie w sprawie PFU dla RPO 3.1.A