Ogłoszenie o przetargu

PRZETARG

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru wykonawcy na realizację Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji     Sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych     Sp. z o.o. w Łagiewnikach”. 

 

Oferty można składać poprzez platformę pod adresem:

 https://energia-komunalna.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

 

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik 1 do SWZ

Załącznik 2 do SWZ  

(pdf, 107 kB)

(docx, 23 kB)

Załącznik 3 do SWZ

(docx, 23 kB)

Załącznik 5 do SWZ

(docx, 27 kB)

Załącznik 6 do SWZ

(docx, 27 kB)

Załącznik 7 do SWZ

(docx, 29 kB)

(pdf, 304 kB)

(docx, 38 kB)

Załącznik 8 do SWZ

(docx, 682 kB)

Załącznik 9 do SWZ

(pdf, 328 kB)

Załącznik 4 do SWZ

(docx, 22 kB)

Załącznik 10 do SWZ

Załącznik 11 do SWZ

Załącznik 12 do SWZ

(zip, 12 820 kB)

(zip, 2 872 kB)

(zip, 15 027 kB)

Odpowiedzi na pytania z  dnia 12.01.2022 r. do SWZ

(pdf, 296 kB)